چینی های باستان برای جذب انرژی های مثبت فضای منزل خود، از چیدمان لوازم و اثاثیه منزل تمسک جسته و اعتقاد داشتند که این شیوه می تواند کمک موثری برای ایجاد فضایی سرشار از صلح، دوستی و سلامت باشد؛ روشی که سالیان بسیار گذشته در چین رواج داشته و با گذشت زمان با تغییرات فرهنگ و تمدن بشری همسو شده و هنوز نیز مورد توجه بسیاری از مردم چین و سایر کشورهای جهان قرار دارد. فنگ شویی یک شیوه چیدمان لوازم و اثاثیه منزل است که قدمت آن به هزاران سال پیش بر می گردد. این روش هنری است برای قراردادن لوازم منزل به سبکی درست به طوری که در محیط به یک هارمونی و یکپارچگی خاصی جهت جذب انرژی مثبت محیط دست یابیم. این هارمونی می تواند خانه، روابط اجتماعی، ثروت، سلامت و سایر ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد.

دفتر معماری مهندس نسرین پرتوی

جولای 9, 2019
IMG_20190111_011525_514

فنگ شویی چیست

چینی های باستان برای جذب انرژی های مثبت فضای منزل خود، از چیدمان لوازم و اثاثیه منزل تمسک جسته و اعتقاد داشتند که این شیوه می […]
جولای 4, 2019
Instasize_۰۵۱۹۰۱۲۴۳۸

پنج اصل اولیه فنگ شویی

فنگ شویی از نظر فنگ شویی با ایجاد تعادل میان پنج عنصر بنیادی (چوب ، آتش ، خاک ، آهن ، آب) می توان نظم لازم […]